Yleistä toistimista

Radioamatööritoistin on laitteisto, joka vastaanottaa pienitehoisten radiolähettimien signaaleita ja pidentääkseen ko. laitteiden kantamaa uudelleenlähettää ne suuremmalla signaalitasolla tai teholla [1]. Toistimet sijaitsevat usein korkeilla paikoilla. Seuraavassa on esitetty tyypillisen radioamatööritoistimen periaate:

tyypillisen radioamatööritoistimen periaatekuva

Lisätietoa toistimista

Suomenkielistä ripiitteritietoutta ja linkkejä ulkomaisille sivuille löytyy mm. OH3TR:n ripiitterisivuilta.

DMR:stä (Digital Mobile Radio) ja suomalaisesta FinDMR-verkosta (aiemmin OHTRBO) löydät tietoa osoitteesta dmr.fi

Toistinasemalupien hakeminen

Toistinasemien koordinoinnin ja taajuussuunnittelun Suomessa hoitaa Suomen Radioamatööriliitto, SRAL. Suunnitellessasi uutta toistinasemaa, ota aina yhteyttä SRAL:n toistinasemakoordinaattioryhmään osoitteeseen automatic (at-merkki-tähän) sral (piste) fi

Toistinasemakoordinointia hoitaa alueellistesti jaettuna koordinaatioryhmä joka koostuu seuraavista henkilöistä:

Toistinasemien lupahakemukset toimitetaan sähköisesti Traficomin palveluportaalin kautta. Word/PDF-muotoisia EA-hakemuksia ei enää vastaanoteta.

Yhdistyksen puolesta luvan hakeminen edellyttää henkilölle toimintavaltuuksien myöntämisen yhdistyksen puolesta toimimiseen Suomi.fi-järjestelmässä.

Puutteita toistinasemien tiedoissa?

Jos havaitset listassa virheitä tai haluat esittää kehitystoiveita, ota yhteyttä käyttäen tätä linkkiä. Samasta linkistä voivat toistinten ylläpitäjät pyytää muokkausoikeudet hallinnoimiensa toistimien tietoihin. Tietojen muokkaus onnistuu tämän verkkopalvelun kautta ja tehdyt muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Attention! Repeater list database maintainers and repeater list mobile application authors! Please contact SRAL repeater coordination for acknowledging the usage of this list for data extraction using this link.