OH1RAA / Turku / Sommelo (145MHz/2m)

Ajankohta Päivitetty kenttä Vanha arvo Uusi arvo
25.07.2020Station descriptionEx kuusiston setup koekäytössä SommelossaEx Kuusiston setup koekäytössä Sommelossaoh3bk
25.07.2020Data verified (manually updated field)2020-07-25 00:00:002020-07-25oh3bk
25.07.2020Data verified by2020-07-25 00:00:00oh3bkoh3bk
25.07.2020Short name for stationSommelon Toistin Turku / Sommelooh3bk
25.07.2020Data verified (manually updated field)2015-01-01 21:00:002020-07-25oh3bk
25.07.2020Data verified by2015-01-01 21:00:00oh3bkoh3bk
14.03.2018Station's WWW site URLoh1aa.nethttp://www.oh1aa.net/web/asemat/toistinasemat/oh1co
14.03.2018Data verified (manually updated field)2015-01-02 00:00:002015-01-02oh1co
14.03.2018Data verified by2015-01-02 00:00:00oh1cooh1co
14.03.2018Data verified (manually updated field)2015-01-02 00:00:002015-01-02oh1co
14.03.2018Data verified by2015-01-02 00:00:00oh1cooh1co
14.03.2018Latitude (WGS84, decimal)60.00000060.403940Noh1co
14.03.2018Longitude (WGS84, decimal)22.00000022.225208Eoh1co
14.03.2018Data verified (manually updated field)2015-01-02 00:00:002015-01-02oh1co
14.03.2018Data verified by2015-01-02 00:00:00oh1cooh1co
14.03.2018Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)HIDDENQRVoh1co
14.03.2018Short name for stationetsitään uutta paikkaaSommelon Toistin oh1co
14.03.2018Station descriptionempty (null)Ex kuusiston setup koekäytössä Sommelossaoh1co
14.03.2018Station's WWW site URLempty (null)oh1aa.netoh1co
14.03.2018City (location of the station)TyrkuTurkuoh1co
14.03.2018Maidenhead locator (e.g. KP20KE)KP10KP10CJoh1co
14.03.2018Antenna alt. above sea level [m]252.00040.000oh1co
14.03.2018Antenna alt. above ground level [m]210.00033.000oh1co
14.03.2018Latitude (WGS84, decimal)60.390999 60°24.24\ N oh1co
14.03.2018Longitude (WGS84, decimal)22.37599922°13.53\ Eoh1co
14.03.2018TX power [W]50.0020.00oh1co
14.03.2018Data verified (manually updated field)2015-01-02 00:00:002015-01-02oh1co
14.03.2018Data verified by2015-01-02 00:00:00oh1cooh1co
21.12.2015Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)QRTHIDDENoh3hzb
21.12.2015Data verified (manually updated field)2015-01-02 00:00:002015-01-02oh3hzb
21.12.2015Data verified by2015-01-02 00:00:00oh3hzboh3hzb
23.10.2015Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)QRVQRToh1co
23.10.2015Short name for stationnot Qetsitään uutta paikkaaoh1co
23.10.2015Responsible SYSOPempty (null)oh1cooh1co
23.10.2015Name of the responsible clubempty (null)Turun Radioamatöörit ryoh1co
23.10.2015URL of the responsible club's www siteempty (null)www.oh1aa.netoh1co
23.10.2015City (location of the station)empty (null)Tyrkuoh1co
23.10.2015Maidenhead locator (e.g. KP20KE)KP10EJKP10oh1co
23.10.2015Data verified (manually updated field)2015-01-02 00:00:002015-01-02oh1co
23.10.2015Data verified by2015-01-02 00:00:00oh1cooh1co
23.10.2015Short name for stationKaarina Kuusistonot Qoh1co
23.10.2015Data verified (manually updated field)2015-01-02 00:00:002015-01-02oh1co
23.10.2015Data verified by2015-01-02 00:00:00oh1cooh1co
02.01.2015Short name for stationKaarina, KuusistoKaarina Kuusistooh3bk
02.01.2015Data verified (manually updated field)empty (null)2015-01-02oh3bk
02.01.2015Data verified byempty (null)oh3bkoh3bk
27.07.2013Latitude (WGS84, decimal)empty (null)60.391admin
27.07.2013Longitude (WGS84, decimal)empty (null)22.376admin