OH7RAL / Koli (145MHz/2m)

Ajankohta Päivitetty kenttä Vanha arvo Uusi arvo
04.12.2022Station description. Kuulumisen raportteja kaivataan. oh3bk
04.12.2022qtfempty (null)Omnioh3bk
04.12.2022RemarksKuulumisen raportteja kaivataan. oh3bk
04.12.2022Data verified (manually updated field)2020-07-25 00:00:002020-07-25oh3bk
04.12.2022Data verified by2020-07-25 00:00:00oh3bkoh3bk
25.07.2020Maidenhead locator (e.g. KP20KE)KP43vcKP43VCoh3bk
25.07.2020qtfempty (null)Omnioh3bk
25.07.2020Data verified (manually updated field)empty (null)2020-07-25oh3bk
25.07.2020Data verified byempty (null)oh3bkoh3bk
25.07.2020qtfempty (null)Omnioh7t
25.07.2020RemarksHuolto 25.7.2020 In service today!Kuulumisen raportteja kaivataan. oh7t
25.07.2020Mode (CW, FM, NFM, ATV...)empty (null)FMoh7t
25.07.2020qtfempty (null)Omnioh7t
25.07.2020Remarksempty (null)Huolto 25.7.2020 In service today!oh7t
25.03.2019Station descriptionUnregonise QRM noticed today. Source is under search. Please be patient. Tunnistamaton häiriösignaali havaittu tänään. Lähdettä etsitään. Toivomme kärsivällisyyttä. . oh7t
25.03.2019qtfempty (null)Omnioh7t
25.03.2019qtfempty (null)Omnioh7t
25.03.2019Station description Unregonise QRM noticed today. Source is under search. Please be patient. Tunnistamaton häiriösignaali havaittu tänään. Lähdettä etsitään. Toivomme kärsivällisyyttä. oh7t
25.03.2019qtfempty (null)Omnioh7t
12.05.2018BACKUP_PWR_HRSNULL48oh7t
12.05.2018Station descriptionAsennus käynnissä oh7t
12.05.2018qtfempty (null)Omnioh7t
12.05.2018Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)QRTQRVoh7t
12.05.2018Station descriptionPoissa käytöstä teknisen huollon vuoksi. QRT due technical servicesAsennus käynnissä oh7t
12.05.2018qtfempty (null)Omnioh7t
13.01.2018qtfempty (null)Omnioh7t
03.01.2018Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)QRVQRToh7t
03.01.2018Station descriptionOpened Oct 12. 2016Poissa käytöstä teknisen huollon vuoksi. QRT due technical servicesoh7t
08.09.2017Station's WWW site URLhttp://www.oh7ab.fihttp://www.oh7ab.fi/tietoa-kerhosta/kerhon-toistinasemat/oh7t
08.09.2017URL of the responsible club's www siteOH7AB.fihttp://www.oh7ab.fi/oh7t
18.06.2017Station's WWW site URLwww.oh7ab.fihttp://www.oh7ab.fioh7t
18.06.2017Latitude (WGS84, decimal)63.00000063.095261oh7t
18.06.2017Latitude (WGS84, decimal)empty (null)63,09526oh7t
18.06.2017Longitude (WGS84, decimal)empty (null)29.80586oh7t
18.06.2017TX power [W]empty (null)50oh7t
18.06.2017Transmitter (TX) antennaempty (null)Aerialoh7t
18.06.2017Receiver (RX) antennaempty (null)Aerialoh7t
24.10.2016URL of the responsible club's www siteempty (null)OH7AB.fioh7t
24.10.2016Maidenhead locator (e.g. KP20KE)empty (null)KP43vcoh7t
24.10.2016Antenna alt. above sea level [m]empty (null)361oh7t
24.10.2016Antenna alt. above ground level [m]empty (null)58oh7t
12.10.2016Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)QRTQRVoh7t
12.10.2016Station descriptionUnder constructionOpened Oct 12. 2016oh7t
12.10.2016RemarksComing to QRV 09/2016oh7t
28.09.2016Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)EVENT-OVERQRToh7t
28.09.2016Station descriptionempty (null)Under constructionoh7t
28.09.2016TX frequency [MHz]145.00000145.775oh7t
23.09.2016Status (QRV or QRT. If EVENT, shown on event rep.page. Other status makes station hidden.)UNKNOWNEVENT-OVERoh7t
23.09.2016Station's WWW site URLempty (null)www.oh7ab.fioh7t
23.09.2016Name of the responsible clubempty (null)Pohjois-Karjalan Radiokerho ryoh7t
23.09.2016City (location of the station)empty (null)Koli, Lieksa oh7t
23.09.2016TX frequency [MHz]empty (null)145oh7t
23.09.2016TX ant. polarisation (e.g. H)empty (null)Voh7t
23.09.2016RX ant. polarisation (e.g. V)empty (null)Voh7t
23.09.2016Access method (tone or CTCSS and freq)empty (null)118.8oh7t
23.09.2016Duplex freq. shift in MHz (e.g. -1.6)empty (null)-0.6oh7t
23.09.2016Remarksempty (null)Coming to QRV 09/2016oh7t